C++ verzije

https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

Jezik C++ ima verzije koje se zovu po godini izdanja nove revizije standarda.

IOI podržava C++11 od 2014. godine. Natjecanja u organizaciji HSIN-a te županijsko i državno natjecanje također podržavaju C++11.

Ovaj članak predstavlja nekoliko značajki jezika C++11 koje mogu biti korisni u natjecateljskom programiranju.

Imam li C++11 kompajler?

Vjerojatno da. Kako bi kompilirali kod sa C++11 značajkama koristimo sljedeću zastavicu.

$ g++ -std=c++11

g++ podržava C++11 od verzije 4.7, a clang od verzije 3.3.

https://gcc.gnu.org/projects/cxx0x.html
http://stackoverflow.com/questions/10408849/how-can-i-use-c-11-features-in-clang

Izdvojene značajke C++11 u ovom članku

Ovaj članak koncentrira se na natjecateljsko programiranje. U tom okruženju najkorisniji feature-i su:

Poredano od najjednostavnijih na gore.

Čitatelja pozivamo da pogleda i ostale značajke koje bi mogle biti korisne u natjecateljskom programiranju:

Pair -> Tuple!

http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/tuple

Pair je struktura koja pohranjuje dva elementa dok tuple može sadržavati proizvoljno mnogo elemenata čiji su tipovi specificirani u deklaraciji. Tuple je level-upani pair!

Prisjetimo se kako se koristi pair.

pair
#include <utility>

pair<int, double> par;
pair.first = 5;
par.second = 5.0;

Pogledajmo sada tuple:

tuple
#include <utility>
#include <tuple>

tuple<int, int, double> sample;
get<0>(sample) = 0;
cout << get<2>(sample) << endl;

Za sada se tuple ne čini kao neki pobjednik zbog nespretnog nacina na koji se
elementi čitaju i pišu. No tuple nam može pomoći u dvije situacije:

tuple usporedba je leksikografska
struct evt {
 double t;
 int x, r;
 bool otvara;
};

bool operator< (const evt& lhs, const evt2& rhs) const {                 
  return lhs.t != rhs.t ? lhs.t < rhs.t : 
      lhs.x != rhs.x ? lhs.x < rhs.x :                    
      lhs.r != rhs.r ? lhs.r < rhs.r :                    
      lhs.otvara < rhs.otvara;                      
 }
};

// Ili lakse:
bool operator< (const evt& lhs, const evt& rhs) {
 return make_tuple(lhs.t, lhs.x, lhs.r, lhs.otvara) <
     make_tuple(rhs.t, rhs.x, rhs.r, rhs.otvara);
}

Tuple nam može pomoći i kod funkcija koje vraćaju više vrijednosti:

tie
#include <utility>
#include <iostream>
#include <tuple>
using namespace std;

tuple<int, string> nadji_najbolje() {
 return make_tuple(2, "primjer");
}

int main() {
 int naj_score;
 string naj_vrijednost;
 tie(naj_score, naj_vrijednost) = nadji_najbolje(); // < --- !!!
 cout << naj_score << " " << naj_vrijednost << endl;
 return 0;
}

... i kod rekonstrukcije:

tuple u rekonstrukciji
void reconstruct() {
 int curr_x, curr_y;
 while (curr_x != start_x || curr_y != start_y) {
  tie(curr_x, curr_y) = parent[curr_x][curr_y];
  polje[curr_x][curr_y] = '*';
 }
}

Auto auto auto

Za čitanje ovog poglavlja nije potrebna vozačka dozvola.

http://en.cppreference.com/w/cpp/language/auto

Ključna riječ auto zamjena je za tip podatka kojeg kompajler može zaključiti iz konteksta. Na primjer:

void swap(int *a, int *b) {
 auto tmp = *a; // kompajler zna da ovdje 'auto' znaci 'int'
 *a = *b;
 *b = tmp;
}

void bfs() {
 queue<pair<int, double>> q;
 q.push(make_pair(1, 1.0));
 while (q.size()) {
  auto t = q.front(); // 'auto' ovdje znaci 'pair<int, double>'.
  q.pop();
 }
}

auto ptr = (double*) malloc(kMaxN * sizeof (double)); // 'auto' znaci 'double*'

for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it);
// (ova for petlja moze i jednostavnije u C++11, pogledaj sljedece poglavlje..)

Treba pripaziti da prekomjerno korištenje auto pokrate može dovesti do ozbiljno nečitljivih kodova što neki natjecatelji i vole!

Na ovaj način možemo deklarirati i const varijablu: const auto j = .... Isto vrijedi i za referencu: auto& j = ....

Brace list

http://en.cppreference.com/w/cpp/language/list_initialization
http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/initializer_list

Objašnjavamo brace list inicijalizaciju kroz primjere:

brace list kod STL containera
vector<int> daj_vektor() {
 return {1, 2, 3};
}

void f() {
 vector<int> v1{1, 2, 3};
 vector<int> v2 = {1, 2, 3};
 vector<int> v3;
 v3 = {1, 2, 3};

 pair<int, int> p = {3, 3};
 tuple<int, int, int> t{3, 3, 3};

 map<string, int> mp{ {"key1", 1}, {"key2", 2}, {"key3", 3} };

 vector< vector<int> > matrica{
   {1, 2, 3},
   {4, 5, 6},
   {7, 8, 9}};
}

Al to nije sve ..

brace list kod user struktura
struct event {
 string ime;
 int visina;
 double r;
};

void f() {
 event x{"ime", 100, 4.3};
}

Pokrata za for petlju u kontenjeru

http://en.cppreference.com/w/cpp/language/range-for

Pojednostavljeno:

For petlja oblika:

vector<int> niz;
for (int i = 0; i < niz.size(); ++i) {
 int element = niz[i];
 { ... }
}

može se pokratiti u sljedeći oblik ako nam indeks nije bitan:

vector<int> niz;
for (int element : v) { ... }

Zanimljiviji primjeri:

Anonimne funkcije

http://en.cppreference.com/w/cpp/language/lambda

Pojednostavljeno:

Anonimna funkcija je objekt koji se moze pozvati poput funkcije. Za razliku od prave funkcije, ovaj objekt (kao i svaki drugi objekt prve vrste) možemo spremiti u varijablu.

std::function<int(int, int)> zbroji = [] (int a, int b) {
 return a + b;
};
cout << zbroji(1, 2) << endl;

I u verzijama prije C++11 bilo je moguće napisati nešto slično koristeći anonimnu strukturu:

struct {
 int operator() (int a, int b) {
  return a + b;
 }
} zbroji;
cout << zbroji(1, 2) << endl;

Neke primjene:

inline komparator za sort
sort(v.begin(), v.end(), [] (const pair<int, string>& a,
               const pair<int, string>& b) {
 return a.second.size() < b.second.size();
});

Pomoću lambda izraza možemo pisati i generičke strukture (npr merge_fn kod tournamenta).

Zainteresirani čitatelj neka prouči i capture-list (dio deklaracije u uglatim zagradama).