Što je logaritamska struktura?

Fenwickovo stablo (binarno indeksirano stablo ili popularno "logaritamska struktura") je struktura podataka koja može nad nizom brojeva A[1..n] obavljati sljedeće operacije:

a) povećaj broj A[x] za w (update)
b) izračunaj sumu prvih x brojeva u nizu A (query)

Obje rade u složenosti O(log n).
Moguće su i malo drugačije operacije.

Stablo

Imamo niz brojeva A[1..n], koji se na početku sastoji samo od nula. Nad njime se mogu raditi spomenute dvije operacije, ali taj niz zapravo nije potrebno nigdje spremati.

Umjesto niza A[1..n] pamtimo samo niz brojeva F[0..n]. Iz njega ne možemo direktno čitati vrijednosti niza A, ali možemo ih dobiti koristeći jednakost:

A[i] = query(i) - query(i - 1)

Niz F se na početku također sastoji samo od nula. Vrijednosti u broju F se mogu zamisliti kao stablo:

{F21,size=full}

Imena čvorova su zapisana binarno i odgovaraju indeksima u nizu F. Sada je npr. u čvoru 52 (binarno 110100) zapisana vrijednost F[52].
Vidimo da se preorder obilaskom stabla dobiva 0, 1, 2, 3, 4, ...

Djeca čvora x su čvorovi koji se dobivaju tako da se broju x u binarnom zapisu postavi jedinica i to desno od zadnje jedinice.
Tako bi čvor 1010000 imao djecu, redom:

1010001
1010010
1010100
1011000

U čvoru 0 je uvijek zapisana vrijednost 0, odnosno F[0] = 0.

Funkcija lobit

int lobit( int x ) { return x & -x; }

Ova funkcija vraća zadnju jedinicu u broju x, npr:

lobit(110100) = 100
lobit(  101) =  1
lobit( 1000) = 1000

Evo primjer na kojem se vidi da to je to istina (-x je isto što i ~x + 1):

x      = 110100
~x     = 001011
~x + 1 = -x = 001100
x & -x   = 000100

Neka je p(x) roditelj čvora x, npr. p(1001) = p(1010) = 1000.
Roditelj se dobiva tako da broju zadnju jedinicu pretvorimo u nulu, pa je zato:

p(x) = x - lobit(x).

Operacija query

Stablo ima takvo svojstvo da, ako želimo dobiti A[1] + A[2] + A[3] + ... + A[n], onda je dovoljno izračunati F[n] + F[p(n)] + F[p(p(n))] + F[p(p(p(n)))] + ..., tj. zbrojiti vrijednosti od čvora x do korijena.

Zbroj prvih 1110 (dekadski 14) brojeva u nizu A je F[1110] + F[1100] + F[1000].

{F22,size=full}

Funkcija query vraća taj zbroj. Implementacija:

int query( int x ) {
 int sum = 0;
 for( ; x > 0; x -= lobit(x) ) sum += F[x];
 return sum;
}

Složenost je O(log n) zato što dubina stabla ne prelazi log n.

Operacija update

Ako se broj A[x] poveća za w, potrebno je promijeniti neke vrijednosti u nizu F da bi gornje svojstvo vrijedilo. Npr. ako se poveća A[1001], onda treba povećati F[1001], F[1010], F[1100], F[10000], F[100000] itd.
Preciznije, ako se promijeni vrijednost u čvoru x, onda treba promijeniti i u njegovom prvom većem bratu te nastavit s njime. Ako čvor nema većeg brata, onda je sljedeći prvi veći brat roditelja. Ako nema takvog, onda brat djeda. Ako nema, onda brat pradjeda itd.

Formula je jednostavna: nakon čvora x slijedi čvor x + lobit(x).

{F23,size=full}

Još jedan primjer, ovdje mijenjamo broj A[111] te je stoga potrebno promijeniti vrijednosti u označenim čvorovima:

{F29,size=full}

Implementacija:

void update( int x, int add ) {
 for( ; x <= n; x += lobit(x) ) F[x] += add;
}

Složenost je O(log n) jer se lobit(x) u svakom koraku povećava, a ne može se povećati više od log n puta.

Skaliranje

Ako želimo pomnožiti svaki element niza A s nekim brojem, dovoljno je isto to napraviti i u nizu F:

void scale( int factor ) {
 for( int i = 1; i <= n; ++i ) F[i] *= factor;
}

Složenost: O(n)

Inicijalizacija na vrijednost 1

Umjesto na nulu, svi elementi niza A se mogu postaviti na 1 tako da niz F inicijaliziramo na sljedeći način:

void init1() {
 for( int i = 1; i <= n; ++i ) F[i] = lobit(i);
}

Drugim riječima, potrebno je postaviti vrijednosti tako da za svaki x vrijedi: query(x) = x. Nakon ove inicijalizacije očito je da je suma na putu od bilo kojeg čvora x do korijena jednaka x.
Složenost: O(n)

Maksimum umjesto sume

Logaritamska struktura može podržavati i ove operacije:

a) postavi vrijednost broja A[x] na w, gdje je w ≥ A[x]
b) izračunaj maksimum prvih x brojeva u nizu

Pri tome na početku svi brojevi u A i F moraju biti -∞.
Implementacija je vrlo slična onoj prije:

int query( int x ) {
 int ret = -oo;
 for( ; x > 0; x -= lobit(x) ) ret = max( ret, F[x] );
 return ret;
}

void update( int x, int value ) {
 for( ; x <= n; x += lobit(x) ) F[x] = max( F[x], value );
}

Slična stvar se može postići i ako je potrebno računati minimum prvih x brojeva.

Više dimenzija

Umjesto niza brojeva A[1..n], možemo imati i matricu A[1..n][1..n] (može bit i viših dimenzija). U tom slučaju funkcija update povećava vrijednost broja u polju (x,y), a query vraća sumu brojeva u podmatrici A[1..x][1..y].
Implementacija je analogna prvotnoj:

void update( int x, int y, int add ) {
  for( int i = x; i <= n; i += i&-i )
   for( int j = y; j <= n; j += j&-j )
     F[i][j] += add;
}

int query( int x, int y ) {
  int ret = 0;

  for( int i = x; i > 0; i -= i&-i )
   for( int j = y; j > 0; j -= j&-j )
     ret += F[i][j];

  return ret;
}

Zadaci

Inversion Count
It's a Murder!
Matrix Summation
Insertion sort advanced analysis

Linkovi

TopCoder - Binary Indexed Trees
Algorithmist - Fenwick tree

© 2012 Stjepan Glavina Creative Commons License

Ovaj članak objavljen je pod
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Croatia License