GCD (najveći zajednički djeljitelj)

GCD je najveći broj s kojim su dva zadana cijela broja djeljiva. Za njegovo nalaženje koristimo Euklidov algoritam. Jedna od priktičnih primjena je skraćivanje razlomaka.

Neke implementacije:

Brute force
int gcd(int a, int b) {
 int sol = 1;
 for (int x = 2; x <= a && x <= b; ++x)
  if (a % x == 0 && b % x == 0)
   sol = x;
 return sol;
}
Euklidov algoritam
int gcd(int a, int b) {
 while (b) {
  if (a >= b) {
   a = a % b;
  } else {
   int tmp = b;
   b = a;
   a = tmp;
  }
 }
 return a;
}
Krata i najčešće korištena implementacija
int gcd(int a, int b) {
 return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

LCM (najmanji zajednički višekratnik)

Najmanji zajednički višekratnik od a i b je najmanji cijeli broj l takav da je djeljiv sa a i sa b. LCM usko povezan s GCD-om.
Naime,

Najmanji zajednički višekratnik
int lcm(int a, int b) {
 return a * (b / gcd(a, b));
}
© 2013. Alen Rakipovic Creative Commons License

Ovaj članak objavljen je pod
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Croatia License