Binarno stablo traženja

Svojstva

Binarno stablo traženja (BST – engl. binary search tree) je struktura podataka koja zadovoljava sljedeća svojstva:

 1. Strukturirano je kao binarno stablo
 2. Nijedna dva čvora ne sadrže istu vrijednost
 3. Oba djeteta nekog čvora također su binarna stabla traženja i nazivaju se podstablima
 4. U lijevom podstablu nekog čvora svi čvorovi imaju manju vrijednost od tog čvora
 5. U desnom podstablu nekog čvora svi čvorovi imaju veću vrijednost od tog čvora

Karakteristike

Ova struktura u prosjeku omogućava brzo izvršavanje svih bitnih operacija (umetanje, pronalaženje, brisanje, sortiranje...). Prosječne i najgore moguće brzine izvršavanja nekih osnovnih operacija navedene su u Tablici 1.

Tip analizeUbacivanjeTraženjeBrisanjeSortiranjeTraženje k-tog
Prosječan slučajlog Nlog Nlog Nlog Nlog N
Najgori slučajNNNNN

Tablica 1. - Karakteristike binarnog stabla

Kao što se može vidjeti iz Tablice 1, razlika između prosječnog i najgoreg slučaja poprilično je velika. To je razlog zašto se često koriste strukture koje imaju bolju složenost u najgorim slučajevima.

Implementacija

import java.util.*;

public class BST <Key extends Comparable<Key>, Value> {
 private Node root;

 private class Node {
  Key key;
  Value val;
  Node left, right;
  int count; //num of nodes below
  
  public Node(Key k, Value v) {
   key = k;
   val = v;
  }
 }
 //num of keys less than k
 public int rank(Key k) {
  return rank(k, root);	
 }

 private int rank(Key k, Node x) {
  if(x == null) return 0;
  int cmp = k.compareTo(x.key);

  if(cmp < 0) return rank(k, x.left);
  else if(cmp > 0) return 1 + size(x.left) + rank(k, x.right);
  else return size(x.left);
 }

 public Key min() {
  Node x = min(root);
  if(x == null) return null;
  return x.key;
 }

 private Node min(Node x) {
  if(x == null) return null;
  if(x.left == null) return x;
  return min(x.left);
 }

 public Key max() {
  Node x = max(root);
  if(x == null) return null;
  return x.key;
 }

 private Node max(Node x) {
  if(x == null) return null;
  if(x.right == null) return x;
  return max(x.right);	
 }

 public Key floor(Key k) {
  Node x = floor(k, root);
  if(x == null) return null;
  return x.key;
 }

 //key 
 private Node floor(Key k, Node x) {
  if(x == null) return null;
  
  int cmp = k.compareTo(x.key);
  if(cmp < 0) return floor(k, x.left);
  else if(cmp > 0) {
   Node t = floor(k, x.right);
   if(t != null) return t;
   return x;
  }
  else return x;
 }

 public Key ceil(Key k) {
  Node x = ceil(k, root);
  if(x == null) return null;
  return x.key;	
 }

 private Node ceil(Key k, Node x) {
  if(x == null) return null;
  
  int cmp = k.compareTo(x.key);
  if(cmp < 0) {
   Node t = ceil(k, x.left);
   if(t != null) return t;
   return x;
  }
  else if(cmp > 0) return ceil(k, x.right);
  else return x;
 }

 public int size() {
  return size(root);
 }

 private int size(Node x) {
  if(x == null) return 0;
  return x.count;
 }

 private Node put(Node x, Key k, Value v) {
  if(x == null) return new Node(k, v);
  int cmp = k.compareTo(x.key);
  if(cmp > 0) 
   x.right = put(x.right, k, v);
  else if(cmp < 0) 
   x.left = put(x.left, k, v);
  else 
   x.val = v;
  
  x.count = 1 + size(x.left) + size(x.right);
  return x;
 }

 public void put(Key k, Value v) {
  root = put(root, k, v);	
 }

 public Value get(Key k) {
  Node x = root;
  
  while(x != null) {
   int cmp = k.compareTo(x.key);
   if(cmp > 0) x = x.right;
   else if(cmp < 0) x = x.left;
   else return x.val;		
  }
  
  return null;
 }

 public void delete(Key k) {
  root = delete(k, root);	
 }

 private Node delete(Key k, Node x) {
  if(x == null) return null;
  
  int cmp = k.compareTo(x.key);
  if(cmp < 0) x.left = delete(k, x.left);
  else if(cmp > 0) x.right = delete(k, x.right);
  else {
   if(x.right == null) return x.left;
   
   Node t = x;
   x = min(t.right);
   x.right = deleteMin(t.right);
   x.left = t.left;		
  }
  x.count = 1 + size(x.left) + size(x.right);
  return x;
 }

 private void inorder(Node x, Queue<Key> q) {
  if(x == null) return;
  inorder(x.left, q);
  q.add(x.key);
  inorder(x.right, q);
 }

  public Iterable<Key> iterator() {
  Queue<Key> q = new LinkedList<Key>();
  inorder(root, q);
  return q;
 }

 public void print() {
  for(Key k : iterator()) 
   System.out.print(k + " ");
  System.out.println();
 }

 public void deleteMin() {
  root = deleteMin(root);
 }

 private Node deleteMin(Node x) {
  if(x == null) return null;
  if(x.left == null) return x.right;
  x.left = deleteMin(x.left);
  x.count = 1 + size(x.left) + size(x.right);
  return x;		
 }

 public void deleteMax() {
  root = deleteMax(root);	
 }

 private Node deleteMax(Node x) {
  if(x == null) return null;
  if(x.right == null) return x.left;
  x.right = deleteMax(x.right);
  x.count = 1 + size(x.left) + size(x.right);
  return x;
 }


 public static void main(String[] args) {
  BST<Integer, String> bst = new BST<Integer, String>();
  bst.put(1, "a");
  bst.put(2, "b");
  bst.put(3, "c");
  bst.put(4, "d");
  bst.put(5, "e");
  bst.put(6, "f");
  
  System.out.println(bst.rank(6));
  bst.print();
  
  bst.delete(2);
  bst.print();
  bst.deleteMax();
  bst.deleteMin();
  bst.print();
  bst.delete(4);
  bst.print();
 }
}
© 2009-2013. Bruno Rahle, Alen Rakipović Creative Commons License

Ovaj članak objavljen je pod
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Croatia License