Stilske upute

Preporučamo da za pisanje novih članaka što više pokušamo slijediti postojeće članke. Izvorišni kod svakog članka dostupan je nadodavanjem /source.txt na URL od članka. Npr: http://wiki.xfer.hr/matrica_susjedstva/source.txt.

LaTeX

Oznake za matematičke varijable

Sve varijable, skupove, oznake za funkcije provlačimo kroz latex:

Skup $A$ je podskup...
Funkcija $f$ je funkcija koja..
Ako je $n$ broj elemenata..
Skup **A** je podskup...
Funkcija f je funkcija koja..
Ako je n broj elemenata..

Konstante i brojevi

Svi literalni brojevi koji se pojavljuju u tekstu neka se provuku kroz interpreter.

Gdje je $1000000007$ naravno prost.
Ako je ta vrijednost $1$ , rezultat je $0$ .
Gdje je 1000000007 naravno prost.
Ako je ta vrijednost 1, rezultat je 0.

Složenost

Koristi se big Oh notacija: npr. .

Koristi se //big Oh// notacija: npr. $O(n \log n)$ .

Programski kod

Oznake iz programskog koda

Sve oznake koje bi se mogle pojaviti u programskom kodu, moraju biti isključene s backtick (`) znakovima:

Naš fiktivni niz `N[x][y][z]` će skuhati juhu.
Naš fiktivni niz N[x][y][z] će skuhati juhu.

Konvencije u programskom kodu

Kako bi svaki kod izgledao konzistentno bilo bi dobro slijediti google code style za C++.

Naglašavanje

Mastan tekst.

Operator ** služi samo i isključivo zbog naglašavanja neke riječi u tekstu:

Ovo je **bolje** nego ..
Ako treba **pokazati** da je ..
Zašto bi **ikada** rekli da je ..
Ovo je $bolje$ nego ..
Ako treba //pokazati// da je ..
Zašto bi IKADA rekli da je ..

Nakošen tekst

Ako želimo u hrvatski tekst ubaciti stranu riječ, hajdemo je nakositi.

U slučaju //overbookinga// struktura će se poduplati.